Programma 2022

Middagprogramma woningcorporaties

Dit middagprogramma is speciaal bedoelt voor woningcorporaties. Wijk voor wijk koppelen we van het aardgas af. Gemeentes leggen dit vast in de Transitievisie Warmte. Dit heeft gevolgen en hoe vul je dit als woningcorporatie in? Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe zorg je dat huurders ook aan boord zijn?

De focus van deze bijeenkomst ligt dan ook op ontmoeten en het delen van ervaringen. Luister naar concrete praktijkvoorbeelden en ga naar huis met nieuwe ideeën en handvatten voor je eigen praktijk!

14:10 uur

OPENING

Door Dagvoorzitter Rick van der Kleij

14:20 uur

KEYNOTE

Jasja Bos, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud

14:45 uur

VERDUURZAMING CORPORATIEWONINGEN: VAN STRATEGIE NAAR UITVOERING

 • Hoe krijg je grip op het verduurzamen van je hele woningvoorraad.
 • Hoe daarna aan de slag met het aansluiten van woningen op een warmtenet óf juist het realiseren van een individuele oplossing voor een gebouw of woning.
Meer informatie over deze presentatie

Tijdens deze presentatie vertellen Ewald Slingerland van Greenvis en Marit Béguin van de WarmteTransitieMakers je hoe je inzicht krijgt in duurzame warmteoplossingen voor je hele woningvoorraad. Op basis van goede data van woningen en onderzoek naar mogelijke warmtebronnen kunnen interessante warmteconcepten worden gedefinieerd voor de woningclusters. De warmteconcepten rekenen we financieel en energetisch door. En met de resultaten kan de corporatie een goed besluit nemen over de toe te passen duurzame warmteoplossing.

Als een complex vervolgens wordt aangesloten op een warmtenet, zijn er nog tal van zaken om op te letten als corporatie. Bijvoorbeeld, wat zijn de investeringen voor de corporatie? Of wat worden de energiekosten voor de huurder? Krijgen we wel een aantrekkelijk aanbod van de warmteleverancier? Hoe duurzaam is het warmtenet? En welke aanpassingen zijn er nodig in de woning om te kunnen aansluiten? Tijdens de presentatie bespreken we deze vragen.

Ook als een complex of een woning voorzien wordt van een warmtepomp, kan je als corporatie vragen hebben. Bijvoorbeeld, hoe kan ik het systeem goed dimensioneren? Wat verandert er qua comfort voor de huurders? En is een grote aanpassing nodig in de woning? Aan de hand van een  voorbeeld laten we zien wat de omschakeling naar duurzame warmte met een warmtepomp betekent.

Christiaan van Soest, Consultant/ developer, De WarmteTransitieMakers/ Greenvis en Marit Béguin, De WarmteTransitieMakers  

15:05 uur

PAUZE 

Ronde 1: 15:35 – 16:05 uur
Ronde 2: 16:10 – 16:40 uur

KENNISTAFELS:

 1. Woningcorporaties en bottom up initiatieven
  – Initiatief van energiecoöperatie KetelhuisWG in Amsterdam
  – Dilemma’s waar Stadgenoot bij dit initiatief tegenaan loopt
  – Delen van soortgelijke ervaringen/dilemma’s; samen zoeken naar oplossingen
  Jonna Zwetsloot, projectleider duurzaamheid bij Stadgenoot
  Mechtild Linssen, initiatiefnemer van KetelhuisWG

   

 2. Een soepele overgang naar warmte, begint met de zorgvuldige aanpak van Zekervooruit
  De aanpak voor woningcorporaties die hun woningbezit aardgasvrijwillen maken
  – Stap voor stap je meenemen in een haalbaar plan
  – Concreet op de situatie van de woningcorporatie afgestemd
  – Met slimme gereedschappen die je samen met Ennatuurlijk doorloopt
  Mireille Jongen, Key Accountmanager Ennatuurlijk

   

 3. Warmtetransitie en betaalbaar wonen: geen fata morgana
  – Stapsgewijs verduurzamen versus een warmtenet
  – Huurder first, woningcorporatie last?
  – Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave

  En dit alles ondersteund met ‘tops & flops’ uit de praktijk
  Jan-Maarten Elias, Directeur, Energy Bridge

 4. Warmtetransitie Bospolder-Tussendijke twee jaar onderweg: het eerlijke verhaal
  Jan-Jaap Bakker, Senior Business Ontwikkelaar warmte, Eneco
 5. Een wijkgerichte aanpak vertraagt en sluit niet aan bij mijn portefeuillestrategie. Waarom zou ik samenwerken?
  De planning van de vastgoedstrategie van de woningcorporatie sluit vaak niet aan bij de ontwikkeling van een warmtenet. Hoe kun je als woningcorporatie hier effectief mee om gaan? Consultants Benny Roelse en Saskia Geerts nemen jullie mee in:
  – Concreet afwegingskader voor woningcorporaties tussen wijkgericht en vastgoedgericht
  – Impact van wet- en regelgeving op vastgoedstrategie en warmteoplossing
  – Handvatten voor een effectieve samenwerking met de partijen in de wijk.
  Benny Roelse, senior consultant, Fakton Energy
  Saskia Geerts, Consultant, Fakton Energy
 6. Een andere rol voor woningcorporaties bij het ontwikkelen van warmtenetten
  – Gelijkwaardig partnerschap m.b.v. Aedes Startmotorkader Warmtenetten.
  – Transparante businesscase en co-creatie door KleurrijkWonen 
  – Bewonersparticipatie d.m.v. warmtecoöperatie (Deens model warmtenet)
  – Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het vollooprisico.
  Niek Habraken, Programmamanager duurzaamheid, Kleurrijk Wonen

16:40 uur 

AFSLUITING en aansluiten bij het plenaire programma