PROGRAMMA 2022

09.15 uur

ONTVANGST & REGISTRATIE

09.45 uur

OPENING
Door de dagvoorzitter Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter
Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

10.00 uur

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST
Provincie Flevoland is dit jaar official host van het Nationaal Warmte Congres. De warmtetransitie wordt in deze provincie actief vormgegeven, samen met de gemeenten. In hun welkomstwoord vertellen zij over het belang van verduurzaming en de warmteprojecten die gerealiseerd worden.

Jop Fackeldey
, Gedeputeerde, Provincie Flevoland

10.20 uur

KEYNOTE SPEECH
De betaalbaarheid van de energietransitie

 • Economische kansen van de groene economie
 • Energiearmoede; hoe kan iedereen meedoen in deze transitie?
 • Het kan en moet sneller!

Mathijs Bouman, Econoom en Journalist

5 MINUTEN ZAALWISSEL

10.45 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES
Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

GEBIEDSGERICHT AAN DE SLAG VOOR AARDGASVRIJE WIJKEN: DE ERVARINGEN VAN VATTENFALL IN ROTTERDAM EN AMSTERDAM

Michiel Houwing, Commercieel Directeur, Vattenfall Warmte

INDUSTRIEWARMTE: WARMTE VOOR DE TOEKOMST?

Maike Akkers, Programmamanager Energie-infrastructuur, Havenbedrijf Rotterdam

Ruud Bos, Algemeen Directeur, WarmtelinQ

5 MINUTEN ZAALWISSEL

11.10 uur

PARALLELE PLENAIRE SPEECHES
Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

SUCCESVOL AANBESTEDEN

Michiel van den Berg, CEO, Eteck
Judith Koole, CGO (Chief Growth Officer), Eteck

WAT WIJ DOEN OM ONZE WARMTE STEEDS DUURZAMER TE MAKEN

Barry Scholten, Sr. Key Account Management green fields, Ennatuurlijk
Ron Sint NIcolaas, Regisseur duurzame energie, Gemeente Deventer

11.30 uur

KOFFIE- EN THEEPAUZE

12.00 uur

DIGGING DEEP TALKSHOW
We gaan met een aantal vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders in gesprek om hun visie te horen over de kansen en uitdagingen in de warmtetransitie.

Met o.a. aan tafel:

 • Siward Zomer, Coöperatief Directeur, Energie Samen
 • Claudio Bruggink, Wethouder, gemeente Hengelo en interim-voorzitter, themagroep Duurzaamheid van de G40
 • Maureen van Eijk, Directeur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Harold Hofenk, Teamleider Energie en Klimaat, Triodos Bank
 • Tjalling de Vries, Clusterleider collectieve warmte, EZK en lid Stuurgroep Nieuwe Warmte NU!

12.40 uur

KENNISTAFELS | RONDE 1
Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Tijdens de twee ronde worden de thema’s herhaald, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

 1. Ondergrondse seizoenopslag van Warmte
  – In welke situaties is ondergrondse warmteopslag zinvol en haalbaar?
  – Is ondergrondse warmteopslag al een bewezen techniek?
  – Wat zijn de juridische kaders voor ondergrondse warmteopslag?
  Ir. Marette Zwamborn, Themacoördinator WarmingUP en teamleider, KWR Water Research Institute
 1. Proeftuinen Aardgasvrije wijken – Almelo, Aalderinkshoek (zlt-bronnet met aquathermie)
  Lydia Plant, Beleidsmedewerker Duurzaamheid, Gemeente Almelo

   

 2. Individuele aanpak van de warmtetransitie bij gemeente Dronten.
  – Inwoners wachten niet af op wat komen gaat maar vele ondernemen nu al actie.
  – TOP-DOWN werkt nooit dus hier ook niet. BOTTUM-UP wel!
  Geert Gielen,
  Regisseur Duurzaamheid, Gemeente Dronten 
 1. Effectief samen werken in de warmteketen
  Tijdens deze interactieve sessie neemt u deel aan een rollenspel. U ervaart de complexiteit van samenwerking in de warmteketen. U krijgt handvatten mee om de samenwerking effectiever en succesvoller te laten zijn.
  Andrew Harijgens, Associate Partner, Senior adviseurJan Willem Botter, Juridisch organisatieadviseur, PROOF Adviseurs   
 1. Praktijkcase Warm Amsterdam, de eerste wijken van het gas af
  Jannis van Zanten, projectmanager, Vattenfall Warmte & Frank van der Veek, Beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
 1. De feiten & fabels van Warmtetarieven
  Roelof-Jan Vink, Directeur, Eneco Warmte & Koeling Zakelijk
 1. Biogas een oplossing voor stikstof
  Ineke Nijhuis, Coördinator RES Twente Gebouwde omgeving en Procesregisseur Nieuwe Energie, Gemeente Hengelo
  Tom Vleerbos, Onafhankelijk professional en onderzoeker (energietransitie & circulariteit)
 1. “U vraagt, wij antwoorden”
  Tijdens deze Q&A-sessie beantwoorden wij vragen die u hebt in het kader van de warmtetransitie, zoals:
  – Hoe anticipeer ik bij een warmteproject op nieuwe wetgeving, zoals de Wet collectieve warmtevoorziening?
  – Hoe kan ik een warmteproject het beste aanbesteden?
  Iman Brinkman, Advocaat / Partner, Pels Rijcken & Elisa Palm, Advocaat, Pels Rijcken
 1. VvE Transitie Centrum Brabant. Wij helpen VvE’s die willen verduurzamen, omdat verduurzamen kan!
  Om goed te begrijpen wat er nodig is voor de verduurzaming, groot of klein, hebben enkele Brabantse gemeentes (Tilburg, Eindhoven, Oosterhout, Waalwijk en Oss)en VvE-beheerders samen met VvE Belang het loket VTCB ontwikkeld dat VvE’s actief informeert en begeleidt in de stappen naar verduurzaming. Speciaal voor VvE’s en speciaal voor de transitie naar een toekomstbestendig gebouw.
  Het VTCB helpt gemeenten om ook de woningeigenaren in een VvE op weg te helpen in het doolhof van verduurzamen. We vertellen je onze werkwijze, delen onze ervaringen en onze toekomstplannen.
  Inge van Beek, Omgevingsmanager Energietransitie VvE’s, Gemeente Tilburg
  Kees Oomen, Directeur Organisatie en Public Affairs, VvE Belang

   

 2. Warmtewet 2.0: Wat kan er wél en hoe organiseert u dit? 
  – De Wet Collectieve Warmtevoorziening is nog onzeker. Maar wat als uw gemeente nú al verder wil?
  – Wat is uw handelingsperspectief rondom organisatie, wetgeving, techniek, financiën en besluitvorming?
  – Hoe houdt u risico’s beheersbaar en maakt u gewogen keuzes?
  Lambert den Dekker, senior adviseur collectieve energievoorzieningen, DWA & Petra Plug, jurist, DWA 
 1. Uitvoeringsorganisatie die de klimaatstrategie uitvoert
  Hoe zet ik de extra klimaatgelden in de komende 4 jaar slim en efficiënt in? Hoe zet ik een lange termijnvisie neer met een onderbouwde gemeentelijke begroting? Hoe neem ik mijn bestuurders mee in de organisatieverandering die er binnen de gemeente gaat spelen?
  Michiel van der Vight, Mede-oprichter, De WarmteTransitieMakers
 1. De energietransitie vraagt om de MAGIC ambtenaar
  – We spelen een spel om tot inzicht te komen
  – Wat zijn de kenmerken van de magische ambtenaar?
  – Welke kennis en competenties zijn nodig om de energietransitie van de gemeente tot een succes te maken?
  Daniël Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls Warmte Infra
 1. Intelligente controle van warmtenetten door toepassing van AI
  – Hoe digitalisering en Artificial Intelligence de business case van uw bestaande of nieuwe warmtenet kan verbeteren (zowel voor stads- als wijkwarmtenetten)
  – Hoe de kosten van een warmtenet verlaagd kunnen worden door meer gebruik te maken van wat reeds aanwezig is in het warmtenet
  – Piekreductie en interactie met de elektriciteitsmarkt door de STORM District Energy Controller software: 10% minder gas nodig
  Erik De Schutter, Business Developer Energietechnologie, VITO/EnergyVille

   

 2. Het Gelders Warmte Infra Bedrijf als rolmodel voor andere provincies?
  – Hoe zorgt het GWIB voor kostenreducties?
  – Zorgt het GWIB voor meer draagvlak onder afnemers?
  – Is het GWIB een versneller van de warmtetransitie?
  Jan van der Meer, Gedeputeerde Energie en Klimaat, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer, Provincie Gelderland

   

 3. De weg naar een succesvolle concessieaanbesteding voor warmte- en koudelevering in de gemeente Amsterdam
  – De voorbereiding en de weerbarstige praktijk
  – Risicoverdeling markt en overheid
  – Welke lessen zijn geleerd en wat doen we de volgende keer anders
  Elseline van Gent, Opdrachtgever warmte aanbesteding Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam & Henry Staal, Teamleider energietransitie, Balance
 4. Proeftuin Generalenbuurt: (Z)LT-net en bestaande bouw
  – In hoeverre is isoleren richting de standaard een randvoorwaarde?
  – Is een collectief systeem flexibel en toekomstbestendig genoeg?
  – Hoe zorgt publiek eigenaarschap voor draagvlak in de buurt?
  Roozbeh Nikdel, Themaleider Duurzaam Wonen, Gemeente Eindhoven
 1. Kansen voor collectieve warmte bij samenwerken bewonersinitiatief en warmtebedrijven
  HIER opgewekt: Het kennis- en netwerkplatform over lokaal energie opwekken en wonen zonder aardgas voor (georganiseerde) bewoners en gemeenten.

  – Warmtebedrijven bezitten veel technische kennis en kapitaal – initiatieven weten goed gedragen hun wijk te vertegenwoordigen, zeker bij bewoner-eigenaren
  – Samen kunnen zij nieuwe vormen van collectieve warmte ontwikkelen, buiten bestaande businessmodellen
  – We praten over hoe dit betere producten op levert voor bewoners en snellere uitrol met tevreden klanten voor warmtebedrijven (bij bestaande bouw).
  Tijmen Klip, Kennis en innovatie bij HIER opgewekt
  Mark Vavier, Project impact manager, Next2Company

 2. Warmtetransitie. De kracht van de keten.
  We moeten van het gas af en de energietransitie brengt ook een warmtetransitie met zich mee. Samen hebben we een hoop keuzes te maken, maar wat is de juiste oplossing; kies je voor een warmtenet, all-electric of misschien wel waterstof of groengas? Wat is betaalbaar, haalbaar en hoe neem je (eind-)gebruikers hier in mee? En als je dan hebt gekozen, hoe voorkom je dan verrassingen en tegenvallers in de vervolg fasen?

  Waarom houden we oude patronen in stand en gebruiken we elkaars kennis en ervaring hiervoor zo weinig? Hoe kunnen we de kennis en ervaring van makers en doeners vooraan in de keten al gebruiken, om problemen later in het traject te voorkomen?
  Kristel van Haaren, Manager operations energy network & services, Heijmans

 3. ‘Opgelucht verduurzamen’
  – Betaalbaar: PV-TE kenmerkt zich door een zeer snelle TCO (Total Cost of Ownership). Door te kijken naar de kosten van energieopwekking in plaats van naar initiële investeringen zien we dat duurzame warmte door middel van PV-TE  en warmtepompen over een periode van 10 jaar goedkoper is dan verwarmen met aardgas
  – Duurzaam: PV-TE panelen zijn panelen die naast elektriciteit (PV) ook warmte (T) uit de zon opwekken. Het (E) deel haalt ook energie uit de omgevingslucht, waardoor het systeem 24/7 werkt.  Het rendement van een PV-TE paneel is daarmee veel hoger (2500KWh/pj) ten opzichte van een conventioneel PV paneel (350 KWh/pj) met hetzelfde ruimtegebruik.
  – Schaalbaar: In deze sessie gaan we in op de karakteristieken van PV-TE, voorwaarden voor succesvolle toepassing en voorbeeldprojecten waarin PV-TE is toegepast.
  Harold Maasen, Algemeen Directeur, EScom & Albert Dorland, Co-founder, EScom

 4. WarmingUP in de dagelijkse praktijk
  – Resultaten zijn beschikbaar, maar wat kun je er mee? Je krijgt tips voor gebruik in jouw werk.
  – Geothermie of aquathermie? Met of zonder ondergrondse opslag? Je krijgt een overzicht van mogelijkheden en handige tools.
  –  Handelingsperspectief bewonersacceptatie, handreiking samenwerkingsvormen en andere hulpmiddelen voor gemeenten. 
  Frits Verheij, Program Director, WarmingUP

 5. Gasprijs keer 20, wat doet dat met de warmtebusinesscase?
  – De gasprijs schiet door het dak, wat betekent dat voor de warmteprijs?
  – Welk effect heeft deze prijsontwikkeling op de businesscase van warmteprojecten?
  –  Wat doet de onzekerheid met het investeringsklimaat voor warmte? 
  Eline Kleiwegt, Rebel
  Wouter Willemsen, Rebel

 6. Interne organisatie van gemeenten bij de ontwikkeling van een warmtenet
  – Een goede gemeentelijke organisatie kan een factor vijf in de Bijdrage Aansluitkosten schelen
  – Welke collega’s moet je aanhaken binnen de gemeente, waarom, waarvoor en wanneer?
  –  Een deelnemersmix van warmtebedrijven, adviseurs, ervaren en onervaren gemeenten brengt ons in deze sessie het beste resultaat.
  – Samen werken we in deze sessie aan een nieuw kennisproduct van het Expertisecentrum Warmte en helpen zo de warmtetransitie verder! 
  Randall Hanegraaf, Adviseur Duurzame Warmte, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Marleen Volkers-Schokker, Programmaleider energie-infrastructuur en warmte, Provincie Overijssel

 7. Aquathermieproject (op) de Floriade
  De Floriade wordt van warmte + koeling voorzien via de grote binnenplas Het Weerwater. Dit aquathermieproject vormt diverse cross-overs met circulaire economie. Deze combinatie van circulaire economie en aquathermie komt aan bod.
  Anne Marie van Osch, Projectleider Duurzame Energie, Gemeente Almere

13.10 uur

LUNCHPAUZE

14.10 uur

KENNISTAFELS | RONDE 2

 1. Ondergrondse seizoenopslag van Warmte
  – In welke situaties is ondergrondse warmteopslag zinvol en haalbaar?
  – Is ondergrondse warmteopslag al een bewezen techniek?
  – Wat zijn de juridische kaders voor ondergrondse warmteopslag?
  Ir. Marette Zwamborn, Themacoördinator WarmingUP en teamleider, KWR Water Research Institute
 1. Proeftuinen Aardgasvrije wijken – Almelo, Aalderinkshoek (zlt-bronnet met aquathermie)
  Lydia Plant, Beleidsmedewerker Duurzaamheid, Gemeente Almelo

   

 2. Individuele aanpak van de warmtetransitie bij gemeente Dronten.
  – Inwoners wachten niet af op wat komen gaat maar vele ondernemen nu al actie.
  – TOP-DOWN werkt nooit dus hier ook niet. BOTTUM-UP wel!
  Geert Gielen,
  Regisseur Duurzaamheid, Gemeente Dronten 
 1. Effectief samen werken in de warmteketen
  Tijdens deze interactieve sessie neemt u deel aan een rollenspel. U ervaart de complexiteit van samenwerking in de warmteketen. U krijgt handvatten mee om de samenwerking effectiever en succesvoller te laten zijn.
  Andrew Harijgens, Associate Partner, Senior adviseurJan Willem Botter, Juridisch organisatieadviseur, PROOF Adviseurs   
 1. Praktijkcase Warm Amsterdam, de eerste wijken van het gas af
  Jannis van Zanten, projectmanager, Vattenfall Warmte & Frank van der Veek, Beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
 1. De feiten & fabels van Warmtetarieven
  Roelof-Jan Vink, Directeur, Eneco Warmte & Koeling Zakelijk
 1. Biogas een oplossing voor stikstof
  Ineke Nijhuis, Coördinator RES Twente Gebouwde omgeving en Procesregisseur Nieuwe Energie, Gemeente Hengelo
  Tom Vleerbos, Onafhankelijk professional en onderzoeker (energietransitie & circulariteit)
 1. “U vraagt, wij antwoorden”
  Tijdens deze Q&A-sessie beantwoorden wij vragen die u hebt in het kader van de warmtetransitie, zoals:
  – Hoe anticipeer ik bij een warmteproject op nieuwe wetgeving, zoals de Wet collectieve warmtevoorziening?
  – Hoe kan ik een warmteproject het beste aanbesteden?
  Iman Brinkman, Advocaat / Partner, Pels Rijcken & Elisa Palm, Advocaat, Pels Rijcken
 1. VvE Transitie Centrum Brabant. Wij helpen VvE’s die willen verduurzamen, omdat verduurzamen kan!
  Om goed te begrijpen wat er nodig is voor de verduurzaming, groot of klein, hebben enkele Brabantse gemeentes (Tilburg, Eindhoven, Oosterhout, Waalwijk en Oss)en VvE-beheerders samen met VvE Belang het loket VTCB ontwikkeld dat VvE’s actief informeert en begeleidt in de stappen naar verduurzaming. Speciaal voor VvE’s en speciaal voor de transitie naar een toekomstbestendig gebouw.
  Het VTCB helpt gemeenten om ook de woningeigenaren in een VvE op weg te helpen in het doolhof van verduurzamen. We vertellen je onze werkwijze, delen onze ervaringen en onze toekomstplannen.
  Inge van Beek, Omgevingsmanager Energietransitie VvE’s, Gemeente Tilburg
  Kees Oomen, Directeur Organisatie en Public Affairs, VvE Belang

   

 2. Warmtewet 2.0: Wat kan er wél en hoe organiseert u dit? 
  – De Wet Collectieve Warmtevoorziening is nog onzeker. Maar wat als uw gemeente nú al verder wil?
  – Wat is uw handelingsperspectief rondom organisatie, wetgeving, techniek, financiën en besluitvorming?
  – Hoe houdt u risico’s beheersbaar en maakt u gewogen keuzes?
  Lambert den Dekker, senior adviseur collectieve energievoorzieningen, DWA & Petra Plug, jurist, DWA 
 1. Uitvoeringsorganisatie die de klimaatstrategie uitvoert
  Hoe zet ik de extra klimaatgelden in de komende 4 jaar slim en efficiënt in? Hoe zet ik een lange termijnvisie neer met een onderbouwde gemeentelijke begroting? Hoe neem ik mijn bestuurders mee in de organisatieverandering die er binnen de gemeente gaat spelen?
  Michiel van der Vight, Mede-oprichter, De WarmteTransitieMakers
 1. De energietransitie vraagt om de MAGIC ambtenaar
  – We spelen een spel om tot inzicht te komen
  – Wat zijn de kenmerken van de magische ambtenaar?
  – Welke kennis en competenties zijn nodig om de energietransitie van de gemeente tot een succes te maken?
  Daniël Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls Warmte Infra
 1. Intelligente controle van warmtenetten door toepassing van AI
  – Hoe digitalisering en Artificial Intelligence de business case van uw bestaande of nieuwe warmtenet kan verbeteren (zowel voor stads- als wijkwarmtenetten)
  – Hoe de kosten van een warmtenet verlaagd kunnen worden door meer gebruik te maken van wat reeds aanwezig is in het warmtenet
  – Piekreductie en interactie met de elektriciteitsmarkt door de STORM District Energy Controller software: 10% minder gas nodig
  Erik De Schutter, Business Developer Energietechnologie, VITO/EnergyVille

   

 2. Het Gelders Warmte Infra Bedrijf als rolmodel voor andere provincies?
  – Hoe zorgt het GWIB voor kostenreducties?
  – Zorgt het GWIB voor meer draagvlak onder afnemers?
  – Is het GWIB een versneller van de warmtetransitie?
  Jan van der Meer, Gedeputeerde Energie en Klimaat, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer, Provincie Gelderland

   

 3. Een datagedreven aanpak bij het maken van een WUP
  – Hoe komen tot logische uitvoerbare WUP’s
  – Spelen met gegevens en bronnen
  – Leren interpreteren van data en resultaten 
  Margreet van der Woude, Gemeente Haarlem & Merav Barzel, Consultant energietransitie Balance

   

 4. Proeftuin Generalenbuurt: (Z)LT-net en bestaande bouw
  – In hoeverre is isoleren richting de standaard een randvoorwaarde?
  – Is een collectief systeem flexibel en toekomstbestendig genoeg?
  – Hoe zorgt publiek eigenaarschap voor draagvlak in de buurt?
  Roozbeh Nikdel, Themaleider Duurzaam Wonen, Gemeente Eindhoven
 1. Kansen voor collectieve warmte bij samenwerken bewonersinitiatief en warmtebedrijven
  HIER opgewekt: Het kennis- en netwerkplatform over lokaal energie opwekken en wonen zonder aardgas voor (georganiseerde) bewoners en gemeenten.

  – Warmtebedrijven bezitten veel technische kennis en kapitaal – initiatieven weten goed gedragen hun wijk te vertegenwoordigen, zeker bij bewoner-eigenaren
  – Samen kunnen zij nieuwe vormen van collectieve warmte ontwikkelen, buiten bestaande businessmodellen
  – We praten over hoe dit betere producten op levert voor bewoners en snellere uitrol met tevreden klanten voor warmtebedrijven (bij bestaande bouw).
  Tijmen Klip, Kennis en innovatie bij HIER opgewekt
  Mark Vavier, Project impact manager, Next2Company

 2. Warmtetransitie. De kracht van de keten.
  We moeten van het gas af en de energietransitie brengt ook een warmtetransitie met zich mee. Samen hebben we een hoop keuzes te maken, maar wat is de juiste oplossing; kies je voor een warmtenet, all-electric of misschien wel waterstof of groengas? Wat is betaalbaar, haalbaar en hoe neem je (eind-)gebruikers hier in mee? En als je dan hebt gekozen, hoe voorkom je dan verrassingen en tegenvallers in de vervolg fasen?

  Waarom houden we oude patronen in stand en gebruiken we elkaars kennis en ervaring hiervoor zo weinig? Hoe kunnen we de kennis en ervaring van makers en doeners vooraan in de keten al gebruiken, om problemen later in het traject te voorkomen?
  Kristel van Haaren, Manager operations energy network & services, Heijmans

 3. ‘Opgelucht verduurzamen’
  – Betaalbaar: PV-TE kenmerkt zich door een zeer snelle TCO (Total Cost of Ownership). Door te kijken naar de kosten van energieopwekking in plaats van naar initiële investeringen zien we dat duurzame warmte door middel van PV-TE  en warmtepompen over een periode van 10 jaar goedkoper is dan verwarmen met aardgas
  – Duurzaam: PV-TE panelen zijn panelen die naast elektriciteit (PV) ook warmte (T) uit de zon opwekken. Het (E) deel haalt ook energie uit de omgevingslucht, waardoor het systeem 24/7 werkt.  Het rendement van een PV-TE paneel is daarmee veel hoger (2500KWh/pj) ten opzichte van een conventioneel PV paneel (350 KWh/pj) met hetzelfde ruimtegebruik.
  – Schaalbaar: In deze sessie gaan we in op de karakteristieken van PV-TE, voorwaarden voor succesvolle toepassing en voorbeeldprojecten waarin PV-TE is toegepast.
  Harold Maasen, Algemeen Directeur, EScom & Albert Dorland, Co-founder, EScom

 4. WarmingUP in de dagelijkse praktijk
  – Resultaten zijn beschikbaar, maar wat kun je er mee? Je krijgt tips voor gebruik in jouw werk.
  – Geothermie of aquathermie? Met of zonder ondergrondse opslag? Je krijgt een overzicht van mogelijkheden en handige tools.
  –  Handelingsperspectief bewonersacceptatie, handreiking samenwerkingsvormen en andere hulpmiddelen voor gemeenten. 
  Frits Verheij, Program Director, WarmingUP

 5. Gasprijs keer 20, wat doet dat met de warmtebusinesscase?
  – De gasprijs schiet door het dak, wat betekent dat voor de warmteprijs?
  – Welk effect heeft deze prijsontwikkeling op de businesscase van warmteprojecten?
  –  Wat doet de onzekerheid met het investeringsklimaat voor warmte? 
  Eline Kleiwegt, Rebel
  Wouter Willemsen, Rebel

 6. Interne organisatie van gemeenten bij de ontwikkeling van een warmtenet
  – Een goede gemeentelijke organisatie kan een factor vijf in de Bijdrage Aansluitkosten schelen
  – Welke collega’s moet je aanhaken binnen de gemeente, waarom, waarvoor en wanneer?
  –  Een deelnemersmix van warmtebedrijven, adviseurs, ervaren en onervaren gemeenten brengt ons in deze sessie het beste resultaat.
  – Samen werken we in deze sessie aan een nieuw kennisproduct van het Expertisecentrum Warmte en helpen zo de warmtetransitie verder! 
  Randall Hanegraaf, Adviseur Duurzame Warmte, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Marleen Volkers-Schokker, Programmaleider energie-infrastructuur en warmte, Provincie Overijssel

 7. Aquathermieproject (op) de Floriade
  De Floriade wordt van warmte + koeling voorzien via de grote binnenplas Het Weerwater. Dit aquathermieproject vormt diverse cross-overs met circulaire economie. Deze combinatie van circulaire economie en aquathermie komt aan bod.
  Anne Marie van Osch, Projectleider Duurzame Energie, Gemeente Almere

10 MINUTEN ZAALWISSEL

14.50 uur

PRAKTIJKLABS
Tijdens deze workshops maken we het concreet. Je ziet en hoort voorbeelden van projecten en samenwerkingen die succesvol zijn. Tegelijkertijd vertellen zij ook tegen welke uitdagingen zij aangelopen zijn. Je kunt zelf een keuze maken uit
de verschillende opties.

PRAKTIJKLABS

CO2 NEUTRALE WARMTENETTEN IN 2035: EEN UITDAGENDE REIS

Jinny Moe Soe Let, Citymanager warmte Den Haag &
Koen Gommers, Citymanager warmte Utrecht, Eneco

WELKE KANSEN BIEDT DE NIEUWE WET COLLECTIEVE WARMTEVOORZIENING VOOR DE WARMTETRANSITIE?

Tijdens deze sessie gaan wij in op het (concept)voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening.

 • Wat houdt dat in?
 • Wat zijn de gevolgen daarvan voor bestaande projecten?
 • Hoe komt een warmtekavel er uit te zien?
 • Wisselwerking met de Omgevingswet?

Iman Brinkman, Advocaat / Partner, Pels Rijcken en
Lianne Barnhoorn, Advocaat, Pels Rijcken

VERSNELLEN VAN DE WARMTETRANSITIE?! SNELLER TEKENEN BETER REKENEN!

Hoe krijg ik meer gevoel bij het rendement en kosten van een warmtenet? Hoe maak ik een warmtenet concreet in de uitwerking van een WUP? Welke potentiële risico’s zien we in de uitvoering? Hoe kan ik mijn keuzes beter en sneller inzichtelijk maken?

Wij hebben de kracht van parametrisch ontwerp en praktijkervaring gecombineerd in 1 oplossing voor ontwerp, calculatie en kostenraming voor warmtenetten. Deze “tomtom” van de ondergrond vindt de beste route van een warmtebron naar de woningen, detecteert (ondergrondse) obstakels, berekent de warmte en bepaalt automatisch de benodigde materialen waarmee snel een kostenraming kan worden gemaakt.

In deze sessie laten we je zien hoe GSD de warmtetransitie kan versnellen door besluitvormers, ontwerpers en aannemers, met behulp van software, in een vroeg stadium meer duidelijkheid en zekerheid te bieden bij de besluiten die men te nemen heeft.

Viktor de Haan, Sales & Business Developer, GeoSmartDesign® platform, The People Group

EEN KIJKJE ACHTER HET WARMTESYSTEEM

Onder het terrein van Floriade ligt een Smart Thermal Grid waarmee warmte en koude tussen de verschillende (blijvende) gebouwen wordt uitgewisseld. Tijdens dit PraktijkLAB nemen we je mee langs dit innovatieve warmtesysteem: van de technische ruimte tot aan het innamepunt voor aquathermie bij Weerwater.

Bart Blaauwendraad, Projectmanager, Eteck
Gertjan de Joode, Kennismanager, Eteck

VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK – HOE VERDER NA DE TRANSITIEVISIE WARMTE?

Sweco-er Mirjam Pronk en een spreker van de gemeente Barendrecht vertellen over de stappen die de gemeente heeft gezet onder leiding van Sweco na de oplevering van de Transitievisie Warmte. Hoe ga je verder? Waar focus je op?

De gemeente Barendrecht is voortvarend met de isolatie-opgave aan de slag gegaan na de Transitievisie Warmte. Het wegwerken van de E, F en G labels voor 2030 is het doel. In deze workshop leggen Sweco en de gemeente Barendrecht uit hoe zij van de nulmeting snel hebben kunnen schakelen naar acties in de gemeente. De eerste 10% slechte labels zijn afgelopen jaar meteen weg gewerkt. Ook lichten we toe hoe de samenhang van het isolatieprogramma is met de thema’s energie armoede en de wijkaanpak.

Mirjam Pronk, Consultant Warmtetransitie, Sweco
Edo van Baars, Beleidsmedewerker energie, Gemeente Barendrecht

DE ZIN EN ONZIN VAN HET GEMEENTELIJK WARMTEBEDRIJF

Waar afgelopen jaar de publieke regie op de warmtenetontwikkeling en exploitatie is verkend door min EZK, ontstaan er vragen over de realisatiekracht van gemeenten. Wat kan een gemeente wel, dan wel met of zonder de markt? Wat is verstandig handelen in deze tijden? Wat legitimeert de oprichting van een gemeentelijke warmtebedrijf en welke drijfveren en belangen zijn hierin bepalend?
Welke risico’s worden (on)bewust genomen?

In dit praktijklab gaan we opzoek naar elkaars overtuigingen in een interactieve debatvorm.

Bram Brouwer, Managing Director Energie & Leefomgeving, Berenschot
Rutger Bianchi, Consultant Energie & Leefomgeving, Berenschot

WACHT NIET OP DE WCW EN KIES JE EIGEN PAD MET KANSRIJKE SAMENWERKINGSMODELLEN UIT DE PRAKTIJK

In afwachting op de vernieuwde warmtewet ligt de ontwikkeling van collectieve warmtenetprojecten momenteel vrijwel stil. Publieke en private warmtebedrijven wachten af wat de nieuwe wet gaat brengen. Gemeenten in de regierol van de warmtetransitie zien de urgentie om te versnellen met de dag groeien en zoeken naar kansrijke samenwerkingsmodellen om projecten te realiseren. Fakton Energy heeft afgelopen jaren lokale en regionale publieke, privaat en publiek/ private samenwerkingsmodellen succesvol tot stand gebracht en deelt de leerervaringen aan de hand van deze praktijkvoorbeelden. We geven handvatten om je koers te bepalen en projecten te concretiseren, ongeacht de uitkomst van de warmtewet.

Roy Hendriks, Sr. Consultant, Fakton
Hans Otten
, Market Director, Fakton

15.20 uur

KOFFIE- EN THEEPAUZE

15.50 uur

UITREIKING AWARD WARMTETRANSITIEMAKER 2022
De WarmteTransitieMakers zetten zich in om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Om nú de snelheid in de warmtetransitie te brengen, zijn koplopers in de transitie nodig.
Tijdens het congres willen we de mensen die vooroplopen in de transitie bedanken en in het zonnetje te zetten. We reiken de award voor de WarmteTransitieMaker 2022 uit aan die persoon die aantoonbaar het verschil maakt. Uit een samengestelde shortlist van drie nominaties zal het publiek de WarmteTransitieMaker van 2022 kiezen.

16.10 uur

KEYNOTE SPEECH
Het versnellen van de warmtetransitie met het Ectogrid

Essent wil een belangrijke bedrage leveren aan de energietransitie, ziet daarin uitdagingen en mooie kansen. Het is belangrijk om steden, onroerend goed en industrieën in staat te stellen de volgende stap te zetten naar veilige, betaalbare en duurzame energie.

Om de warmte- en energietransitie te versnellen introduceert Essent ectogridTM in Nederland. Dit systeem en de daarbij horende digitale laag (ectocloudTM ) zorgen ervoor dat energieverbruik, duurzame energie-opwekking, opslag van warmte en koude en de benodigde energie voor elektrische mobiliteit optimaal op elkaar worden afgestemd. We ontsluiten met ons innovatieve warmtenet de mogelijkheden tot sector coupling door optimalisatie tussen elektriciteit, warmte en mobiliteit.

Deze onderlinge uitwisseling van energie vormt de basis en daarbij kunnen lokale duurzame bronnen worden ingezet. Met ectogridTM wordt energie zo efficiënt mogelijk ingezet, wat leidt tot de laagste verbruikskosten. Stephan Segbers, COO Essent, neemt u mee in de werking van ectogridTM , vertelt over de voordelen én over de toepassingsmogelijkheden voor de eindklant in de energietransitie.

Tijdens de afsluitende borrel nodigen we u graag uit om kennis te maken met ectogridTM en er zelf mee aan de slag te gaan.

Stephan Segbers, COO, Essent

16.30 uur

KEYNOTE SPEECH
Publieke regie op de warmtetransitie

 • Wat betekend dit voor de publiek-private “samenwerkingsbalans”?
 • Zijn alle problemen nu in één keer opgelost?
 • Wat zien we in de praktijk gebeuren?

Joost van der Veldt, Managing Consultant Energietransitie, Royal HaskoningDHV
Ron de Graaf, Leading Professional Energy transition & Governance, Royal HaskoningDHV

16.50 uur

KEYNOTE SPEECH

“Onze warmtetransitie dankzij jouw denktransitie”

Er moet ontiegelijk veel werk worden verzet in geen tijd. Dat redden we nooit op het oude, dampende dieseldenken dat in elke vezel van ons doen en laten zit.
Dat kan anders. Niet in maanden of jaren, maar in slechts enkele minuten. Karl Raats zet jouw en mijn denktransitie in tijdens een sessie waarvan je achteraf gaat denken: dit hadden we al veel eerder moeten weten.

Karl Raats, Creativiteit Expert

17.10 uur

AFSLUITING EN NETWERKBORREL
Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis.
Wij zorgen uiteraard voor een ‘warme’ snack!