12.40 uur

PROGRAMMA

Download het programma

09.15 uur

OPENING
Door de dagvoorzitter Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter
Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

10.00 uur

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST
Provincie Flevoland is dit jaar official host van het Nationaal Warmte Congres. De warmtetransitie wordt in deze provincie actief vormgegeven, samen met de gemeenten. In hun welkomstwoord vertellen zij over het belang van verduurzaming en de warmteprojecten die gerealiseerd worden.

Jop Fackeldey
, Gedeputeerde, Provincie Flevoland

10.20 uur

KEYNOTE SPEECH
De betaalbaarheid van de energietransitie

 • Economische kansen van de groene economie
 • Energiearmoede; hoe kan iedereen meedoen in deze transitie?
 • Het kan en moet sneller!

Mathijs Bouman, Econoom en Journalist

5 MINUTEN ZAALWISSEL

10.45 uur

PARALLELE PLENAIRE SPEECHES
Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

GEBIEDSGERICHT AAN DE SLAG VOOR AARDGASVRIJE WIJKEN: DE ERVARINGEN VAN VATTENFALL IN ROTTERDAM EN AMSTERDAM

Michiel Houwing, Commercieel Directeur, Vattenfall Warmte

INDUSTRIEWARMTE: WARMTE VOOR DE TOEKOMST?

Spreker namens, Havenbedrijf Rotterdam

5 MINUTEN ZAALWISSEL

11.10 uur

PARALLELE PLENAIRE SPEECHES
Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

SUCCESVOL AANBESTEDEN

Michiel van den Berg, CEO, Eteck
Judith Koole, CGO (Chief Growth Officer), Eteck

Interesse in dit slot? Neem contact op met Luc!
luc.giesen@euroforum.nl

11.30 uur

KOFFIE- EN THEEPAUZE

12.00 uur

DIGGING DEEP TALKSHOW
We gaan met een aantal vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders in gesprek om hun visie te horen over de kansen en uitdagingen in de warmtetransitie.

Met o.a. aan tafel:

 • Siward Zomer, Coöperatief Directeur, Energie Samen
 • Claudio Bruggink, wethouder, gemeente Hengelo en interim-voorzitter, themagroep Duurzaamheid van de G40

12.40 uur

KENNISTAFELS | RONDE 1
Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Tijdens de twee ronde worden de thema’s herhaald, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

Hieronder een greep uit de aanwezige kennistafels:
 1. Ondergrondse opslag: WarmingUp
  Ir. Marette Zwamborn, Teamleider – Energie & Circulaire Systemen, KWR Water Research Institute
 1. Proeftuinen Aardgasvrije wijken – Almelo, Aalderinkshoek (ZLT-warmtenet met aquathermie)
  Lydia Plant, Beleidsmedewerker Duurzaamheid, Gemeente Almelo
 1. Individuele aanpak van de warmtetransitie bij gemeente Dronten.
  Geert Gielen,
  Regisseur Duurzaamheid, Gemeente Dronten 
 1. Effectief samen werken in de warmteketen
  Florian Theissen, managing partner, PROOF adviseurs & Anna Haarhuis, Junior adviseur, PROOF adviseurs      
 1. Praktijkcase Warm Amsterdam, de eerste wijken van het gas af
  Jannis van Zanten, projectmanager, Vattenfall Warmte & Frank van der Veek, Beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
 1. De feiten & fabels van Warmtetarieven
  Roelof-Jan Vink, Directeur, Eneco Warmte & Koeling Zakelijk
 1. Biogas een oplossing voor stikstof
  Ineke Nijhuis, Coördinator RES Twente Gebouwde omgeving en Procesregisseur Nieuwe Energie, Gemeente Hengelo
 1. “U vraagt, wij antwoorden”
  Tijdens deze Q&A-sessie beantwoorden wij vragen die u hebt in het kader van de warmtetransitie, zoals:
  – Hoe anticipeer ik bij een warmteproject op nieuwe wetgeving, zoals de Wet collectieve warmtevoorziening?
  – Hoe kan ik een warmteproject het beste aanbesteden?
  Iman Brinkman, Advocaat / Partner, Pels Rijcken en Elisa Palm, Advocaat, Pels Rijcken
 1. VTCB
  Inge van Beek, Omgevingsmanager Energietransitie VvE’s, Gemeente Tilburg
 1. Warmtewet 2.0: Wat kan er wél en hoe organiseert u dit? 
  Lambert den Dekker, senior adviseur collectieve energievoorzieningen, DWA en Petra Plug, jurist, DWA 
 1.  De uitvoeringsorganisatie opzetten bij je gemeente.
   Michiel van der Vight, Pionier, De WarmteTransitieMakers
 1. De energietransitie vraagt om de MAGIC ambtenaar
  – We spelen een spel om tot inzicht te komen
  – Wat zijn de kenmerken van de magische ambtenaar?
  – Welke kennis en competenties zijn nodig om de energietransitie van de gemeente tot een succes te maken?
  Daniël Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls Warmte Infra
 1. Intelligent control for district heating powered by AI
  – How digitalization/artificial intelligence can improve the business case of your existing or new heating network, for both city wide and local area heating networks
  – Lower the cost of your district heating network by using its existing assets maximally
  – STORM District Energy Controller: peak reduction, electricity market interaction, temperature optimisation
  Erik de Schutter, Business Developer Energy Technologies, VITO

13.10 uur

LUNCHPAUZE

14.10 uur

KENNISTAFELS | RONDE 2

Hieronder een greep uit de aanwezige kennistafels
 1. Ondergrondse opslag: WarmingUp
  Ir. Marette Zwamborn, Teamleider – Energie & Circulaire Systemen, KWR Water Research Institute
 1. Proeftuinen Aardgasvrije wijken – Almelo, Aalderinkshoek (ZLT-warmtenet met aquathermie)
  Lydia Plant, Beleidsmedewerker Duurzaamheid, Gemeente Almelo
 1. Individuele aanpak van de warmtetransitie bij gemeente Dronten.
  Geert Gielen,
  Regisseur Duurzaamheid, Gemeente Dronten 
 1. Effectief samen werken in de warmteketen
  Florian Theissen, managing partner, PROOF adviseurs & Anna Haarhuis, Junior adviseur, PROOF adviseurs      
 1. Praktijkcase Warm Amsterdam, de eerste wijken van het gas af
  Jannis van Zanten, projectmanager, Vattenfall Warmte & Frank van der Veek, Beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
 1. De feiten & fabels van Warmtetarieven
  Roelof-Jan Vink, Directeur, Eneco Warmte & Koeling Zakelijk
 1. Biogas een oplossing voor stikstof
  Ineke Nijhuis, Coördinator RES Twente Gebouwde omgeving en Procesregisseur Nieuwe Energie, Gemeente Hengelo
 1. “U vraagt, wij antwoorden”
  Tijdens deze Q&A-sessie beantwoorden wij vragen die u hebt in het kader van de warmtetransitie, zoals:
  – Hoe anticipeer ik bij een warmteproject op nieuwe wetgeving, zoals de Wet collectieve warmtevoorziening?
  – Hoe kan ik een warmteproject het beste aanbesteden?
  Iman Brinkman, Advocaat / Partner, Pels Rijcken en Elisa Palm, Advocaat, Pels Rijcken
 1. VTCB
  Inge van Beek, Omgevingsmanager Energietransitie VvE’s, Gemeente Tilburg
 1. Warmtewet 2.0: Wat kan er wél en hoe organiseert u dit? 
  Lambert den Dekker, senior adviseur collectieve energievoorzieningen, DWA en Petra Plug, jurist, DWA 
 1.  De uitvoeringsorganisatie opzetten bij je gemeente.
   Michiel van der Vight, Pionier, De WarmteTransitieMakers
 1. De energietransitie vraagt om de MAGIC ambtenaar
  – We spelen een spel om tot inzicht te komen
  – Wat zijn de kenmerken van de magische ambtenaar?
  – Welke kennis en competenties zijn nodig om de energietransitie van de gemeente tot een succes te maken?
  Daniël Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls Warmte Infra
 1. Intelligent control for district heating powered by AI
  – How digitalization/artificial intelligence can improve the business case of your existing or new heating network, for both city wide and local area heating networks
  – Lower the cost of your district heating network by using its existing assets maximally
  – STORM District Energy Controller: peak reduction, electricity market interaction, temperature optimisation
  Erik de Schutter, Business Developer Energy Technologies, VITO
 2. Proeftuin Generalenbuurt (ZLT-warmtenet met collectieve warmtepomp naar LT-warmtenet)
  – De standaard voor woningisolatie als randvoorwaarde
  – Groeimodel op basis van een flexibele systeemconfiguratie
  – Publiek/particulier eigenaarschap uitgangspunt voor betaalbaarheid en draagvlak
  Roozbeh Nikdel
  , Themaleider Duurzaam Wonen, Sector Ruimtelijke Expertise, Gemeente Eindhoven

 3. Het Gelders Warmte Infra Bedrijf als rolmodel voor andere provincies?
  – Hoe zorgt het GWIB voor kostenreducties?
  – Zorgt het GWIB voor meer draagvlak onder afnemers?
  – Is het GWIB een versneller van de warmtetransitie?
  Jan van der Meer, Gedeputeerde Energie en Klimaat, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer, Provincie Gelderland

10 MINUTEN ZAALWISSEL

14.50 uur

PRAKTIJKLABS
Tijdens deze workshops maken we het concreet. Je ziet en hoort voorbeelden van projecten en samenwerkingen die succesvol zijn. Tegelijkertijd vertellen zij ook tegen welke uitdagingen zij aangelopen zijn. Je kunt zelf een keuze maken uit
de verschillende opties.

PRAKTIJKLABS

WAT WIJ DOEN OM ONZE WARMTE STEEDS DUURZAMER TE MAKEN

Een sessie die je meeneemt in hoe wij aan de slag gaan met:
• Het ontdekken van nieuwe bronnen
• Het uitproberen van nieuwe brontechnieken
• En, hoe we slimmigheden bedenken waarmee de levering van warmte en koude nét een stuk efficiënter kan

Spreker namens Ennatuurlijk

CO2 NEUTRALE WARMTENETTEN IN 2035: EEN UITDAGENDE REIS

Jinny Moe Soe Let, Citymanager warmte Den Haag &
Koen Gommers, Citymanager warmte Utrecht, Eneco

WELKE KANSEN BIEDT DE NIEUWE WET COLLECTIEVE WARMTEVOORZIENING VOOR DE WARMTETRANSITIE?

Tijdens deze sessie gaan wij in op het (concept)voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening.

 • Wat houdt dat in?
 • Wat zijn de gevolgen daarvan voor bestaande projecten?
 • Hoe komt een warmtekavel er uit te zien?

Iman Brinkman, Advocaat / Partner, Pels Rijcken en
Cees Verburg, Advocaat, Pels Rijcken

KICKSTART JE WARMTENETONTWERP EN MAAK EEN OFFERTE IN 1 UUR

Met onze ontwerpsoftware ontwerp je automatisch en parametrisch netwerken terwijl je de vrijheid behoud om zelf wijzigingen door te voeren.

 • Inclusief risicoanalyse, inpassing en clashdetectie
 • Automatisch stuklijsten en kostenraming
 • Warmteberekeningen (thermisch/hydraulisch)
 • Volledige ketenintegratie in bedrijfsprocessen

Rik Verweij, Product Owner, GeoSmartDesign heat applications

EEN KIJKJE ACHTER HET WARMTESYSTEEM

Onder het terrein van Floriade ligt een Smart Thermal Grid waarmee warmte en koude tussen de verschillende (blijvende) gebouwen wordt uitgewisseld. Tijdens dit PraktijkLAB nemen we je mee langs dit innovatieve warmtesysteem: van de technische ruimte tot aan het innamepunt voor aquathermie bij Weerwater.

Bart Blauwendraad, Projectmanager, Eteck
Gertjan de Joode, Kennismanager, Eteck

15.20 uur

KOFFIE- EN THEEPAUZE

15.50 uur

UITREIKING AWARD WARMTETRANSITIEMAKER 2022
De WarmteTransitieMakers zetten zich in om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Om nú de snelheid in de warmtetransitie te brengen, zijn koplopers in de transitie nodig.
Tijdens het congres willen we de mensen die vooroplopen in de transitie bedanken en in het zonnetje te zetten. We reiken de award voor de WarmteTransitieMaker 2022 uit aan die persoon die aantoonbaar het verschil maakt. Uit een samengestelde shortlist van drie nominaties zal het publiek de WarmteTransitieMaker van 2022 kiezen.

16.10 uur

KEYNOTE SPEECH
Het versnellen van de warmtetransitie met het Ectogrid

Stephan Segbers, COO, Essent

16.30 uur

KEYNOTE SPEECH
Publieke regie op de warmtetransitie

 • Wat betekend dit voor de publiek-private “samenwerkingsbalans”?
 • Zijn alle problemen nu in één keer opgelost?
 • Wat zien we in de praktijk gebeuren?

Joost van der Veldt, Managing Consultant Energietransitie, Royal HaskoningDHV

16.50 uur

KEYNOTE SPEECH

17.10 uur

AFSLUITING EN NETWERKBORREL
Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis.
Wij zorgen uiteraard voor een ‘warme’ snack!