Programma

Woningcorporatie LAB*

*Deze sessie is uitsluitend toegankelijk voor woningcorporaties

Dit middagprogramma is speciaal bedoeld voor woningcorporaties. Wijk voor wijk koppelen we van het aardgas af. Gemeentes leggen dit vast in de Transitievisie Warmte. Dit heeft gevolgen en hoe vul je dit als woningcorporatie in? Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe zorg je dat huurders ook aan boord zijn?

De focus van deze bijeenkomst ligt dan ook op ontmoeten en het delen van ervaringen. Luister naar concrete praktijkvoorbeelden en ga naar huis met nieuwe ideeën en handvatten voor je eigen praktijk!

13:15 uur

Ontvangst en registratie met lunch

 

13:55 uur

WELKOM

door de sessieleider Rutger Mollee, Professioneel Dagvoorzitter

14:00 uur

KEYNOTE INTERVIEW

Naar een betrouwbare, betaalbare en beschikbare duurzame warmtevoorziening

Anne Melchers, Clustermanager Collectieve Warmte, Ministerie van EZK
Pierre Hobbelen, Directeur-Bestuurder, Woningcorporatie Thuisvester en Lid Algemeen Bestuur, Aedes
Jan van Beuningen, Afdelingshoofd Algemeen Beleid Energietransitie, Ministerie van BZK
Niels Hanskamp, Team Energie, VNG

14:30 uur

Samenwerking in de warmtetransitie; hoe organiseer je dat? 
Kerschoten, De Maten, De Parken en Loenen zijn de eerste vier wijken waar Apeldoorn gestart is om de overstap te maken naar duurzame warmte. Vier totaal verschillende wijken: van verschillende grootte en sociale demografie met geheel eigen karakteristieken, opgaven, vraagstukken en dilemma’s. Hoe organiseren we de procesaanpak vanuit rolneming woningcorporaties en netbeheerder en hoe komen we tot de beste eindoplossingen? Wat vraagt dat van participatieve processen en hoe organiseren we dit? En hoe gaan we om met koppelkansen in de openbare ruimte en de sociaal-maatschappelijke vitaliteitsagenda? Deze kennissessie neemt je mee in deze wijkaanpakken en de rol die de partijen daar in spelen

Arno Klein Goldewijk, Manager Warmtetransitie, Gemeente Apeldoorn
Marloes Vinken, Opgavemanager Duurzaamheid & Planmatig Onderhoud, Woningcorporatie De Goede Woning
Jeroen Knoop, Programmacoördinator Vastgoed en Projecten, Woningcorporatie Ons Huis

14:50 uur

Publieke realisatiekracht zorgt dat gemeenten en woningcorporaties intensief met elkaar gaan samenwerken
Fakton Energy heeft het Ministerie van EZK mogen adviseren over de publieke realisatiekracht, oftewel de actieve rol die gemeente krijgen in lokale publieke warmte bedrijven. Dit dient de realisatie van warmtenetten te versnellen. Hiermee zullen woningcorporaties en gemeenten zeer intensief met elkaar dienen samen te werken als partners. In de presentatie leggen we de rol van de gemeente uit, de impact ervan, mogelijkheden en samenwerkingsverbanden voor woningcorporaties om warmtenetten daadwerkelijk te realiseren.

Roy Hendriks, Director, Fakton Energy
Benny Roelse, Director, Fakton Energy
Saskia Geerts, Senior Consultant, Fakton Energy

15:10 uur

Hoe krijg je ze warm terwijl het ze koud laat…

Bewoners: je hebt ze keihard nodig voor de energietransitie maar oh wat is het een ingewikkelde doelgroep. Je wilt ze graag beter begrijpen om ze mee te krijgen met jullie plannen. Want het is uiteindelijk beter voor hen en de wereld. Maar zullen we je eens wat vertellen: het laat ze koud. En waarom? Het is te abstract en veel te ver weg. In zijn verhaal neemt Remon Workel, beïnvloedingspsycholoog en veelgevraagd spreker over ons brein, jullie mee in hoe verandering bij mensen echt werkt. Hoe je mensen mee kunt krijgen door vooral te kijken naar het hier en nu en de inzet van slimme beïnvloedingstechnieken. Dus wil jij meer bereiken bij bewoners in de energietransitie? Kom dan vooral…

Remon Workel, Impactspecialist

15:30 uur

PAUZE 

Ronde 1: 16:00 – 16:30 uur
Ronde 2: 16:30 – 17:00 uur

KENNISTAFELS:

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken. 

Maak een keuze uit een tafel
 1. Hoe krijg je je bewoners mee?

 2. Duurzame warmte, die regelen we zelf!

  • Sociaal betaalbaar voor iedereen: transparantie in de kosten, waarbij de techniek dienend is aan de levering van duurzame warmte. DWA gaat in gesprek met onder andere opdrachtgever Pieter Goossens van Wonen Limburg over hoe zij ervoor zorgen dat iedereen profiteert van lagere exploitatiekosten
  • Samenwerking staat centraal: door slimme samenwerking kunt u verduurzamen binnen de Warmtewet. Wonen Limburg legt uit hoe zij dat hebben aangepakt
  • Toepasbaarheid voor uw woningcorporatie: samen vertalen we deze aanpak naar wat andere corporaties hiervan kunnen leren. We bespreken de valkuilen waar u rekening mee moet houden en u kunt inschatten of het interessant is deze stappen zelf te doorlopen of u aan te sluiten bij Warmtelevering Wonen Limburg (WWL)

  Pieter Goossens, Financieel Strateeg, Wonen Limburg
  Sandra Zomervrucht, Adviseur Duurzaamheid, DWA


 3. Hoe verduurzaam je als kleinere woningcorporatie?

  Hendrik Hoogenkamp,
  Directeur-Bestuurder, Beter Wonen IJsselmuiden en Voorzitter, MKW-Platform, Aedes

 4. Keuzestress; wanneer maak je welke keuze?

 5. Transparantie en gelijkwaardigheid; hoe kom je tot een succesvolle samenwerking?

 6. Het kleinschalige bron-net (ZLT)
  • Inzetten van lokale bron (bodem, RWZI, oppervlaktewater, utiliteitsbouw)
  • Kleinschalig opstarten, opschaalbaar, stapsgewijs, eigen tempo
  • Energie uitwisselen en opslag (koude, warmte)?

  Boris Konings,
  Specialist Duurzaamheid, Reggewoon

17:00 uur 

AFSLUITING & NETWERKBORREL