Auteur archieven: redactie

Transitievisie Warmte in de praktijk

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat richting geeft aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De stijgende energieprijzen laten de urgentie voor verduurzaming toenemen. Een beleidsdocument vaststellen is dan ook verplicht voor gemeenten. Hoe werkt de uitvoering hiervan in de praktijk? De Transitievisie Warmte voor gemeenten De warmtetransitie is een grote opgave. Het […]

De Raad van State adviseert over de warmtetransitie

Het wetsvoorstel Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie beoogt duurzame warmtebronnen regionaal in kaart te brengen. Het voorstel blijkt in de praktijk onduidelijkheden te bevatten, die het lastig maken voor gemeentes en gebouweigenaren om stappen te zetten binnen de warmtetransitie. De Raad van State adviseert dan ook om het voorstel beter te onderbouwen, om onduidelijkheden weg te nemen. […]

Vijf factoren voor een succesvolle concessieovereenkomst

Het sluiten van een concessieovereenkomst voor het realiseren en exploiteren van een warmte- en koudevoorziening in een grote cluster van gebieden ten zuiden van het Amstel-station. De opdracht van gemeente Amsterdam is duidelijk. Elseline van Gent, opdrachtgever namens de dienst Grond en Ontwikkeling, heeft het Ingenieursbureau Amsterdam (IB) de opdracht gegeven om de concessie aan […]

Nationaal Warmte Congres website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023