Auteur archieven: redactie

De Raad van State adviseert over de warmtetransitie

Het wetsvoorstel Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie beoogt duurzame warmtebronnen regionaal in kaart te brengen. Het voorstel blijkt in de praktijk onduidelijkheden te bevatten, die het lastig maken voor gemeentes en gebouweigenaren om stappen te zetten binnen de warmtetransitie. De Raad van State adviseert dan ook om het voorstel beter te onderbouwen, om onduidelijkheden weg te nemen. […]

Vijf factoren voor een succesvolle concessieovereenkomst

Het sluiten van een concessieovereenkomst voor het realiseren en exploiteren van een warmte- en koudevoorziening in een grote cluster van gebieden ten zuiden van het Amstel-station. De opdracht van gemeente Amsterdam is duidelijk. Elseline van Gent, opdrachtgever namens de dienst Grond en Ontwikkeling, heeft het Ingenieursbureau Amsterdam (IB) de opdracht gegeven om de concessie aan […]

Nationaal Warmte Congres website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023