11 tips voor het succesvol realiseren van een warmteproject

De adviesraad van het Nationaal Warmte Congres bestaat uit experts die allemaal vanuit hun expertise en ruime ervaring actief bijdragen aan de warmtetransitie. Wij vroegen hen wat nou hun belangrijkste tip is wanneer je een warmteproject gaat realiseren:

 1. Ondanks het ontbreken van duidelijkheid omtrent de Wet collectieve warmte kunnen gemeenten wel verder met het ontwikkelen van projecten en zichzelf bezinnen op hun eigen rol. Dit vraagt interne besluitvorming welke voorbereid kan worden om klaar te zijn wanneer de Wet collectieve warmte in werking treedt. 

 2. Onderken vooraf dat de warmtewetgeving behoorlijk kan gaan veranderen, verken op voorhand welke mogelijke wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor je warmteproject en bouw in je contractenstructuur ruimte in om die zo nodig aan te passen als de nieuwe wetgeving in werking treedt. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

 3. Spreek – in een open en transparante setting – vooraf ál je vooroordelen naar elkaar uit zodat deze, gedurende het proces, niet als een soort ‘veenbrand’ blijven sluimeren. Met deze frisse basis kan de samenwerking met elkaar écht beginnen!
 1. Stel een onafhankelijke programmamanager aan met ruime deskundigheid op alle vlakken (zoals financiën, duurzaamheid, techniek en governance) en met objectiviteit en daadkracht. En zorg ervoor dat alle partijen meedoen in de financiering van deze programmamanager.

 2. Geef alle onderdelen van de warmteketen voldoende aandacht. Geen warmtenet zonder klanten, geen warmtelevering zonder infrastructuur en bron.

 3. Breng de risico’s binnen de warmteketen in beeld en stuur proactief op mitigatie van deze risico’s.
 4. Behandel een voorzitter van een VVE net zoals een woningcorporatiebestuurder.

 5. Investeer in interne gemeentelijke relaties, zoek naar win-win situaties, zodat de komst van het warmtenet andere beleidsdoelen kan ondersteunen. Op deze wijze wordt de komst van het warmtenet een belang voor niet enkel de portefeuillehouder energietransitie.

 6. Verlicht de druk op elektriciteitsnet. Ook op wijkniveau kan de netbeheerder problemen met congestie krijgen. Bijvoorbeeld wanneer woningen bovenop de algehele elektrificatie ook allemaal een warmtepomp krijgen. Een duurzaam warmtenet voorkomt een extra belasting van het elektriciteitsnet in de aardgasvrije wijk. Zodoende kan een duurzaam warmtenet de druk op de netbeheerder verlichten. 

 7. Werk aan een transparanter en eerlijker prijsmodel voor warmtebedrijven. Het is voor de afnemer van een warmtenet niet uitlegbaar dat de gasprijzen sinds begin 2023 flink zijn gedaald, maar dat het warmtetarief onveranderd hoog staat. Aardgas kost in de zomer van 2023 ongeveer 12 euro/GJ, afnemers van een warmtenet betalen 90 euro/GJ…

 8. Elektriciteit heeft een grote rol in een duurzaam collectief warmtesysteem. Een duurzaam collectief warmtesysteem draait voor een belangrijk deel op hernieuwbare bronnen en mede daarom op lage(re) temperaturen. Warmtepompen zijn een logische toevoeging om de temperatuur van tapwater op het juiste niveau te krijgen. Houd dus rekening met de invulling van de elektriciteitsvraag van een duurzaam warmtesysteem. En ondanks deze extra vraag is het goed te bedenken dat elke GJ die je met lokale hernieuwbare warmtebronnen kunt produceren, het congestieprobleem verhelpt of in ieder geval minder groot maakt.

Wil je meer weten over deze tips, kom dan naar het Nationaal Warmte Congres waar al deze onderwerpen aan bod komen.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nationaal Warmte Congres website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024