De Raad van State adviseert over de warmtetransitie

Het wetsvoorstel Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie beoogt duurzame warmtebronnen regionaal in kaart te brengen. Het voorstel blijkt in de praktijk onduidelijkheden te bevatten, die het lastig maken voor gemeentes en gebouweigenaren om stappen te zetten binnen de warmtetransitie. De Raad van State adviseert dan ook om het voorstel beter te onderbouwen, om onduidelijkheden weg te nemen.

Het wetsvoorstel Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Nederland wil in 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van gebouwen. Het wetsvoorstel Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie heeft als doel om duurzame alternatieven regionaal in kaart te brengen. Je denkt hierbij bijvoorbeeld aan warmtenetten of warmtepompen. Een gemeente kiest zelf hoe en wanneer ze van het gas afgaan en wat de warmtebron van de toekomst is.

Onduidelijkheid over het wetsvoorstel

Het voorstel moet ervoor zorgen dat anderhalf miljoen gebouwen duurzaam zijn in 2030. Een nobel doel, maar er is veel onduidelijkheid over het voorstel. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of gebouwen volledig afgesloten moeten zijn van gas of dat besparing al voldoende is. Daarnaast is het onduidelijk of gebouweigenaren de vrijheid hebben om een eigen keuze te maken anders dan de regionaal bepaalde warmtebron. Duidelijkheid hierover is gewenst, zodat alle partijen op de juiste manier verduurzamen.

Advies van de Raad van State

De warmtetransitie is een actueel onderwerp waar veel gemeentes, zoals Gemeente Amsterdam, mee bezig zijn. Veel gemeentes hebben dan ook al een ‘Transitievisie warmte’ opgesteld. Het kan dienen als warmteprogramma, maar het moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je denkt hierbij aan een specifiek participatieproces doorlopen of milieueffecten beoordelen. De meeste plannen lijken niet aan deze voorwaarden te voldoen, waardoor de plannen niet te gebruiken zijn. Gemeentes moeten dus alsnog aan de slag met een warmteprogramma waarin zaken nog onduidelijk zijn. De Raad van State adviseert dan ook om het wetsvoorstel beter te onderbouwen en de vormgeving te heroverwegen.

Zet stappen binnen de warmtetransitie

2030 komt steeds dichterbij, het is dan ook belangrijk om nu écht stappen te zetten binnen de warmtetransitie. Kom naar het Nationaal Warmte Congres op 12 oktober 2023 en wissel oplossingen en ideeën uit met honderden professionals die de warmtetransitie willen versnellen. Het is een onmisbaar congres voor iedereen die daadwerkelijk stappen wil zetten richting een nabije toekomst met duurzame warmtebronnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nationaal Warmte Congres website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024