Transitievisie Warmte in de praktijk

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat richting geeft aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De stijgende energieprijzen laten de urgentie voor verduurzaming toenemen. Een beleidsdocument vaststellen is dan ook verplicht voor gemeenten. Hoe werkt de uitvoering hiervan in de praktijk?

De Transitievisie Warmte voor gemeenten

De warmtetransitie is een grote opgave. Het klimaatakkoord heeft namelijk als doel om zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen van het aardgas af te krijgen in 2050. Gemeentes krijgen hierbij een centrale rol als regisseur van de energietransitie. Zij bepalen wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en onderzoeken alternatieven. Warmtedeals komen in de praktijk echter moeilijk van de grond. Saskia Geerts, consultant bij Fakton Energy, vertelt hoe deals wél gerealiseerd worden.

Van plan naar concreet project

Warmtedeals komen van de grond als er vanuit de Transitievisie Warmte gestructureerd toegewerkt wordt naar concrete projecten. Hierbij is een integrale benadering tussen stadsbrede thema’s en projecten van belang, aldus Saskia Geerts. Voorbeelden van stadsbrede thema’s zijn:

  • Strategische uitgangspunten
  • Participatie- en communicatiestrategieën
  • Rolneming van de gemeente
  • Samenwerking met strategische partners
  • Samenwerking met de markt

Zes fasen voor een efficiënt proces

Het is daarnaast van belang dat de uitvoering van de Transitievisie Warmte via een efficiënt proces verloopt. Je garandeert dit door waarde bij de ontwikkeling van warmteprojecten te realiseren en borgen via zes fasen, om vervolgens de onzekerheid per fase te verminderen. Dezelfde thema’s moeten per fase worden uitgezocht, denk hierbij aan: een businesscase, financiering, marktordening, rolneming, participatie etc.

Aanpak van de warmtetransitie in vijf stappen

Tot slot moet je vijf stappen doorlopen om een duurzaam warmteproject te realiseren, namelijk:

  1. Het project definiëren
  2. Informatie verzamelen
  3. Kaders stellen
  4. Onderhandelen
  5. Beslissen en contracteren

Leer meer over de uitvoering van de warmtetransitie

Bekijk het webinar van Saskia Geerts waarin zij je stap voor stap meeneemt langs relevante onderwerpen omtrent de warmtetransitie. Wil je zelf aan de slag? Meld je dan aan voor het Nationaal Warmte Congres 2023 van Euroforum en kom in contact met andere stakeholders! 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nationaal Warmte Congres website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024