Duurzaam warmtenet in Zwolle Noord

Wim Lones, consultant energietransitie bij EIFFEL Projects, werkt als Ontwikkelaar Duurzaam Warmtenet in Zwolle. Samen met een team werkt hij aan de totstandkoming van een duurzaam warmtenet dat gevoed wordt door geothermie. In zijn rol brengt Wim zijn kennis in op het gebied van financiën (business case), warmtetarieven en techniek.

In Zwolle wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet, dat een van de opties is voor bewoners van de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze om afscheid te nemen van aardgas. De belangrijkste warmtebron voor dit duurzame warmtenet zal geothermie zijn. Deze bron wordt ontwikkeld door drie partijen, die samenwerken onder de naam Aardwarmtebron Zwolle.

De oprichting van een warmtebedrijf

Sinds de eerste plannen voor dit warmtenet streeft de gemeente Zwolle naar de oprichting van een warmtebedrijf met sterke publieke betrokkenheid. Eerst werd gedacht aan een aandeelhouderschap met 50% private partijen, maar dit is veranderd na de bekendmaking van de (aangekondigde) nieuwe warmtewet.

In juli 2023 heeft het College van B&W opdracht gegeven om het “Ontwikkelkader warmtebedrijf Holtenbroek/AaLanden” op te stellen. Dit Ontwikkelkader richt zich op de ontwikkeling van een 100% publiek Zwols warmtebedrijf en kijkt naar de gehele warmteketen, van duurzame bronnen en het distributienetwerk tot aan de levering van warmte aan afnemers. Een ander onderdeel van het ontwikkelkader is het uitwerken van een vorm van toetreding voor bewonerscollectieven in de toekomst.

Het Nationaal Warmte Congres

Tijdens de parallelle plenaire sessie op het Nationaal Warmte Congres op 12 oktober zullen Wim Lones en Nienke van Keimpema, Strateeg Warmtetransitie bij de Gemeente Zwolle, dieper ingaan op deze onderwerpen. Ze zullen o.a. spreken over de geschiedenis en de huidige stand van zaken van het project, evenals over het proces om te komen tot een publiek warmtebedrijf. Zorg ervoor dat je erbij bent!

Meer informatie en aanmelden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nationaal Warmte Congres website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024